Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương

share small Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương

Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương,
Gặm không tiếc thương nhưng chả có dinh dưỡng gì.
f4135 1000735 659801907375780 394275826 n Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương

f4135 twitter icon Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương
f4135 facebook icon Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương
f4135 small zing icon Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương
f4135 header logo Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương
f4135 373321 73980915728 128635734 q Yêu đơn phương cũng như chó gặm xương